top of page

Universitetin rəsmi saytında müxtəlif formada video dərsləri və online testləri var ki,...

Mən Turan Şərifov,

Anadolu Universitetinin  Halkla İlişkiler ve Reklamçılık ( İctimaiyyətlə Əlaqə və Reklam)bölümündən məzun olduqdan sonra "Dikey Geçiş" edərək Konaklama İşletmeciliği(Otel İşinin Təşkili və İdarə edilməsi) bölümündən 3.76 not ortalaması qazanaraq , 2016-cı ildə məzun olmuşam.

Anadolu Universitetini digər universitetlərdən fərqləndirən əsas cəhət dərsliklərin və dərs şəraitinin çox keyfiyyətli olmasıdır. Universitetin rəsmi saytında müxtəlif formada video dərsləri və online testləri var ki, bunlarda bir tələbənin başa düşmədiyi dərsi rahatlıqla qavramasına köməklik edir. Bunlardan əlavə universitet rəhbərliyinin fərqlənən tələbələrə böyük qayğı və diqqət göstərməsinin şahidi oldum. Burada aldığım dərslərin və təcrübənin mənim indiki və gələcək həyatıma böyük qatqısı olacağına inanıram .

Bütün bu şəraitə görə universitet rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm.


40 views

Comments


bottom of page