top of page
Əmtəə Nişanlarının Təbliği

Əmtəə Nişanlarının Təbliği

Əmtəə Nişanlarının Təbliği Subbakalavr Proqramının məqsədi, əmtəə nişanlarının təbliği və marketinq ünsiyyətinin əsas anlayışlarını bilmək və bu anlayışlar çərçivəsində formalaşan nəzəri bilikləri təcrübəyə çevirmək, müəssisə və təşkilatlarda markalaşma prosesini idarə etməyə kömək etmək,özünü inkişaf etdirmiş və inkişaf etdirməyə həsr etmiş, öz məqsəd və vəzifələrini bilən, korporativ, mədəni, sosial və etik dəyərlərə və sosial ədalətə hörmət edən kadr yetişdirməkdir.

Əmtəə Nişanlarının Təbliği Subbakalavr Proqramını müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar, istehsal və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən təşkilatlarda, onların marka idarəetmə bölmələrində, marketinq şöbələrində, reklam şöbələrində, ictimaiyyətlə əlaqələr şöbələrində, korporativ rabitə şöbələrində və reklam agentlikləri, ictimaiyyətlə əlaqələr agentlikləri və istehsal şirkətlərində işləmək imkanına sahib ola bilərlər.

bottom of page