top of page
İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam (Halkla İlişkiler və Reklamcılık)

İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam (Halkla İlişkiler və Reklamcılık)

İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam (Halkla İlişkiler və Reklamcılık) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə yerli və qlobal miqyasda ictimaiyyətlə əlaqələr və reklam sahəsində olan dəyişiklikləri və inkişafı analiz etmək, bu sahədə yeni istiqamətlərə aid nəzəri və praktik bilikləri öyrədir.

Məzunlarımız özəl şirkətlərin ictimaiyyətlə əlaqələr və informasiya xidməti (mətbuat xidməti), eləcə də reklam agentliklərinin müxtəlif şöbələrində işləyə bilərlər.

bottom of page