top of page
Sosial Xidmət

Sosial Xidmət

Sosial Xidmət ( Sosyal Hizmet) üzrə bakalavr dərəcəsi, fərdi və ictimai  inkişaf, sosial ədalətin təmin olunması və insan sağlamlığının qorunmasına yönəlik ictimai sosial fəaliyyətləri həyata keçirmək haqqında nəzəri və praktik bilikləri öyrədir.

Məzunlarımız özəl  və dövlət qurumlarda, beynəlxalq ictimai təşkilatlarda, ailə planlama mərkəzlərində və. d çalışa bilərlər.

bottom of page