Image by Priscilla Du Preez

Sosial Xidmət - Sosyal Hizmet

Sosial Xidmət ( Sosyal Hizmet) üzrə subbakalavr dərəcəsi, fərdi və ictimai  inkişaf, sosial ədalətin təmin olunması və insan sağlamlığının qorunmasına yönəlik ictimai sosial fəaliyyətləri həyata keçirmək haqqında nəzəri və praktik bilikləri öyrədir.

Məzunlarımız  beynəlxalq ictimai təşkilatlarda, ailə planlama mərkəzlərində və.s özəl  və dövlət qurumlarında çalışa bilərlər.