top of page
Пожарник

Fövqəladə Hal və Təbii Fəlakət zamanı İdarəetmə 
(Acil Durum ve Afet Yönetimi)

bottom of page