Image by Romain Tordo

Coğrafi İnformasiya Sistemləri  (Coğrafi Bilgi Sistemleri)

Coğrafi İnformasiya Sistemləri Subbakalavr Proqramının məqsədi, dövlət və özəl qurumlarda mühüm qərarların qəbul edilməsi prosesində effektiv coğrafi informasiya texnologiyaları  və məkan məlumatlarının idarə edilməsinin əsas prinsipləri mövzusunda  analitik düşünə bilən, eyni zamanda problemləri müstəqil həll etmə və qərar vermə bacarıqları olan kadrlar hazırlamaqdır.

           

Ölkəmizdə elmi işlərdə, dövlət qurumlarında və özəl sektorda Coğrafi İnformasiya Sistemləri sahəsi üzrə ixtisaslı kadr çatışmazlığını aradan qaldırmaq lazımdır. Bu şəkildə texnologiyadan səmərəli istifadə edilə biləcək  və xüsusən dövlət qurumları tərəfindən hər il milyonlarla dollar dəyərində yaradılan sistemlər boş qalmayacaq. Bundan əlavə, bu texnologiyanın planlaşdırma, geologiya, kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı sahəsi işlərində daha geniş və təsirli istifadəsi bu əsasda aparılan tədqiqatların da keyfiyyətini artacaqdır.

Bu proqram Texnik adını verən bir proqramdır. Bu proqramı bitirən məzunlar; dövlət və özəl sektor təşkilatları və qurumlarında, xüsusilə də yerli idarəetmə sahələrində və ölkəmizdə qurulmağa başlayan bir çox təşkilatlarda  Coğrafi İnformasiya Sistemləri məntəqələrində  işləmək imkanı əldə edə bilər.