Image by National Cancer Institute

Səhiyyə Müəsisələrinin İdarəçiliyi (Sağlık Kurumları İşletmeciliği)

Səhiyyə Müəsisələrinin İdarəçiliyi (Sağlık Kurumları İşletmeciliği)  üzrə subbakalavr dərəcəsi tələbələrə səhiyyə müəsisələrində  tibb idarəçilyinin düzgün təşkil olunub aparılmasını, həmçinin pasient/müştəri  münasibətlərinin  düzgün qurulması haqqında nəzəri və praktik bilikləri öyrədir.

Məzunlarımız özəl  və dövlət xəstəxanalarda, klinikalarda və digər tibb müəsisələrində çalışa bilərlər.