Image by National Cancer Institute

Səhiyyə Müəsisələrinin İdarəçiliyi (Sağlık Kurumları İşletmeciliği)