top of page
Image by Dimitry Anikin

Beynəlxalq Ticarət və Logistika İdarəçiliyi
(Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi)

bottom of page