Брокерская фирма

Qiymətli Kağızlar və Kapital Bazarları 
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası