top of page
Ev İdarəçiliyi

Ev İdarəçiliyi

Ev İdarəçiliyi, təsərrüfat və məişət funksiyalarını yerinə yetirən qurumların iqtisadi və səhiyyə işlərini idarə edən və bu mövzularda daim araşdırma aparan bir nizam-intizamdır.

Bir tərəfdən, ailənin social-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırmaq üçün çalışır, digər tərəfdən isə bu funksiyaları yerinə yetirməyi öz üzərinə götürən  müəssisə və təşkilatlarda daha yaxşı xidmət göstərilməsi üçün müəssisəyə lazım olan xidmət bölmələrinin yaradılmasına kömək edir.

Xüsusilə bu gün, idarəçilikdə mühüm rol oynayan ev idarəçiliyi, qurumun iqtisadi quruluşundan tutmuş səhiyyə məsələlərinə və istehlakçı şüurunun formalaşmasına qədər geniş yer tutur. Bu səbəblə, bu Proqrama,  ev texnologiyasından tutmuş qidalanmağa, Məhsuldarlıq Menecmentindən Ev Sənayesinə, Sahibkarlıq və iş qurmadan Mənzil seçimi və tənzimlənməsinə qədər zəngin məzmunlu dərsliklər daxil edilmişdir.

Anadolu Universiteti Açıqöyrətim Fakültəsinə daxil olan Ev İdarəçiliyi Subbakalavr Proqramını bitirdikdən sonra məzunlar xəstəxanalarda, baxçalarda, otellərdə və qocalar evində işləyə bilər, istehlakçının müdafiəsi və təhsili ilə bağlı araşdırmalar apara bilərlər

bottom of page