top of page
İqtisadiyyat (İktisat)

İqtisadiyyat (İktisat)

İqtisadiyyat (İktisat) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə dünyada gedən iqtisadi prosesləri təhlil etmək, iqtisadi problemlərlə  tanış olub onların mümkün  həlli yollarını müəyyən etmək ,eyni zamanda, sosial və analitik istiqamətdə düşünməyi, fikir yürütməyi öyrədir.

İqtisadiyyat, həm geniş mövzu dairəsi həm də güclü analitik tərəfə malik olduğundan, məzunlara geniş kariyera imkanları açan nadir ixtisaslardan biridir. Məzunlarımız özəl şirkətlərdə  müxtəlif rəhbər vəzifələrdə, həmçinin, marketinq, satış, mühasibatlıq, maliyyə və digər şöbələrdə işləyə bilərlər.

bottom of page