top of page
Tarix (Tarih)

Tarix (Tarih)

Tarix (Tarih) üzrə bakalavr dərəcəsi tələbələrə Türk və dünya tarixini elmi metodlar əsasında tədqiq etməyi, tarixi faktların xronoloji ardıcıllığını, xalqların tarixin başlanğıcından müasir dövrümüzə qədər olan tarixi təkamülünü, insan fəaliyyətinin nəticəsi olan müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiyaları, sosial, siyasi və iqtisadi hadisələri, xüsusilə Türk tarixinin müxtəlif dövrlərini oxuyub anlamaq, izah etmək və ehtiyac olduqda elmi üsullarla yenidən yazmağı öyrədir.

Məzunlarımız elm-tədris mərkəzlərində işləyə, həmçinin təhsillərini magistratura və doktorantura səviyyələrində davam etdirə bilərlər.

bottom of page