Image by Katie Moum

Yerli İdarəetmə (Yerel Yönetimler)

Yerli idarəetmələr strukturları və göstərdikləri xidmətlər baxımından xalqa ən yaxın inzibati vahidlərdir. Qloballaşma prosesində dövlət xidmətlərinin əhəmiyyətli bir hissəsinin yerli hökumətlərə ötürülməsi bu sahədə yetişmiş işçi qüvvəsinə ehtiyacı artırır.

Yerli İdarəetmə Subbakalavr  proqramının da  məqsədi, artan bi ehtiyacı qarşılamaq məqsədiylə, ömürlük və öz-özünə öyrənmə bacarıqlarını əldə etmiş  yerli idarəetmələrdə işləyə bilən kadrlar yetişdirməkdir.

Yerli İdarəetmə Subbakalavr Proqramını müvəffəqiyyətlə başa vuran məzunlar bələdiyyələrin müxtəlif bölmələrində, xüsusi əyalət idarələrində , onların aidiyyəti qurumlarında işləyə bilərlər.